Dette fortæller dit horoskop om dig 

Til trods for flere milliarder mennesker rundt om i verden, er der ikke én af os der er ens. Vi adskiller os alle på vidt forskellige punkter, da vi gennem livets vej er blevet dannet til at være den vi er. Lige siden vi blev født, blev rammerne for vores personlighed skabt, og det kan du læse meget mere om gennem dit horoskop. 

Astrologi og måden hvorpå vi læser stjernerne har eksisteret i mange år, men det er først inde for den seneste årrække at der er kommet et større fokus og forståelse for horoskopets indvirkning. Ens horoskop bestemmes den dag man bliver født, og derudfra kan man fortælle meget om ens fremadrettet personlighedstræk og væremåde. Her kan du læse dit dagens-horoskop

Hvad er et horoskop? 

Der findes i alt 12 forskellige stjernetegn der hver især afspejler særlige karaktertræk ved en person. Karaktertræk som er karakteristiske hvis du er født i lige netop det stjernetegn inde for en bestemt tidsperiode. Derudover er hvert stjernetegn forbundet med forskellige kvaliteter. Man kan enten være et ild eller luft tegn der karakteriseres som værende ekstroverte eller et vand eller jord tegn der oftest forbindes med at være mere introverte. 

Udover at kunne definere generelle personlighedstræk i forhold til at være ekstrovert eller introvert, kan de også være med til at afklare generelle handlemønstre. Stjernetegnene opdeles overordnet efter tre kategorier, hvoraf man enten er tilegnet et kardinalt stjernetegn der står for at være initiativrige igangsættere, et fast tegn der indikerer at man er vedholdende, eller man kan høre under de bevægelige som er er foranderlige og påvirkelige. 

Hvad kan man bruge sit horoskop til? 

Man kan enten læse sig frem til sit horoskop i ugeblade eller magasiner, eller få det lagt af en astrolog. Forskellen ligger i, at de horoskoper der opleves i magasiner, er mere overordnet og karakteristiske for det enkelte stjernetegn, hvorimod et personligt horoskop udelukkende er baseret ud fra dig.  

Dit horoskop kan både fortælle noget om din dag, din uge, måned eller hvordan hele dit år forventes at afløbe. Det giver et indblik i hvilke udfordringer der venter dig i fremtiden, hvordan du kan imødekomme dem og hvordan du håndterer privatlivets gang. Yderligere kan du læse dig frem til hvordan du kan komme din energi til fordel, og hvordan du griber kærlighedens mange aspekter. Overordnet kan det ses som en guideline for livets tilgang, således at man er i stand til at få det bedste ud af sine fødte personlighedstræk.